Wat kunnen wij voor u betekenen?

1. Het Wmo Platform HiS biedt ondersteuning aan mensen die in het gebied Hillegersberg-Schiebroek wonen en met de hervormingen binnen de zorg te maken hebben, maar niet de juiste weg weten te vinden.

2. Het Wmo Platform HiS staat open voor mensen die zich onjuist behandeld voelen en zich hierover via een onafhankelijke instantie willen beklagen.
Neemt u gerust contact met ons op: info@wmoplatformhis.nl

3. SPREEKUUR
Voor een persoonlijk gesprek kunt u om de twee weken terecht op de woensdag, tussen 10.00 -11.00 uur!
Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam
Komende spreekuren: woensdag 9 november, woensdag 23 november.


WMO Coördinator cliëntreacties
Wanneer cliënten die gebruik maken van Wmo-voorzieningen tips of ideeën hebben waarmee de gemeente cliënten beter van dienst kan zijn, kunnen zij hun reacties doorgeven aan de ‘coördinator cliëntreacties’.
Deze functionaris zorgt ervoor dat de op- en/of aanmerkingen op de juiste plaats terechtkomen.
Men krijgt altijd reactie.

Ook voor het indienen van een klacht kunnen cliënten terecht bij de ‘coördinator cliëntreacties’.
Klachten, reacties of tips kunnen, bij voorkeur schriftelijk, ingediend worden bij:
Afdeling cliëntreacties/klachten
WMO Coördinator cliëntreacties
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Ook bestaat de mogelijkheid een klachtenformulier in te dienen.

Lees meer op www.rotterdam.nl/sozawe