Doelgroepen

Behoort u tot een van de hieronder genoemde groepen en ervaart u problemen die te maken hebben met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, dan vragen wij u dringend contact met ons op te nemen.
Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek
Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam
U kunt contact leggen door naar de wijkwinkel van de Bewonersorganisatie 110-Morgen te gaan, geopend op werkdagen van 9:00 – 12:00 uur.
U kunt ook opbellen: (010) 418 86 90.
(Dit is het telefoonnummer van de Bewonersorganisatie 110-Morgen te Rotterdam. Een vrijwilliger van deze organisatie noteert uw telefoonnummer en geeft dat door aan het Wmo Platform HiS, zodat één van de platformleden u kan terugbellen.)

1. doelgroepen zorg, ondersteuning en begeleiding
– mensen met pgb
– mensen die vervoer nodig hebben
– mensen die individuele voorzieningen nodig hebben, zoals een rollator, een rolstoel, een scootmobiel, een traplift etc.
– mensen die problemen ervaren bij de toegankelijkheid van voorzieningen in de openbare ruimte
– mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben
– mensen die een indicatie nodig hebben, een keukentafelgesprek moeten voeren, hulp bij het voeren van een keukentafelgesprek van een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner
– mantelzorgers die in de knel komen
– mensen die een beroep doen op eerstelijns geestelijke gezondheidszorg
– mensen die een beroep doen op hun huisarts
– mensen die een klacht hebben en /of in beroep willen gaan tegen een beslissing van de gemeente
– mensen die betrokken zijn bij de verdere decentralisatie van de AWBZ
– belangengroeperingen, lotgenotencontactgroepen
– cliëntenraden, familieraden, ouderparticipaties

2. doelgroepen participatiewet
– mensen met een WWB-uitkering
– mensen met een WSW-uitkering
– mensen met een Wajong-indicatie
– mensen met een dagbestedingsindicatie
– vrijwilligers
– werkloze schoolverlaters

3. doelgroepen jeugdhulp
– jongeren en ouders die te maken krijgen met de gevolgen van wijzigingen veroorzaakt door de nieuwe wet jeugdzorg,
– cliëntenraden, familieraden, ouderparticipaties