Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek

Het Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek is de belangenbehartiger van alle inwoners en doelgroepen in Hillegersberg-Schiebroek die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 te maken hebben.

– OPROEP –
Het Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek is op zoek naar nieuwe platformleden.
Bent u:
• goed bekend met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015;
• woonachtig in Hillegersberg of Schiebroek;
• gemotiveerd, in de gelegenheid en in staat zelfstandig activiteiten op te zetten die inzicht kunnen verschaffen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in Hillegersberg en Schiebroek;
• niet werkzoekend;
• in het bezit van een hbo-niveau?
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Heeft u belangstelling en tijd om aan de slag te gaan bij het Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek, dan kunt contact opnemen:
* Langskomen (tussen 9:00 en 12:00 uur)
* Schriftelijk: Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam
* Telefoon: 010-418 86 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur.
(Dit is het telefoonnummer van de Bewonersorganisatie 110-Morgen.
Een vrijwilliger van deze organisatie noteert uw telefoonnummer en geeft dat door aan het Wmo Platform HiS, zodat één van de platformleden u kan terugbellen.)

* E-mail: info@wmoplatformhis.nl
Het betreft vrijwilligerswerk.

Wat doet het Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek?
Het Wmo Platform werkt wellicht in de schaduw van de dagelijkse hectiek in het zorglandschap, maar opereert effectief als neutrale en bovenal onafhankelijke partij, waar het gaat om het verschaffen van duidelijkheid op het vlak van toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

1. Het Wmo Platform HiS biedt ondersteuning aan mensen die in het gebied Hillegersberg-Schiebroek wonen en met de hervormingen binnen de zorg te maken hebben, maar niet de juiste weg weten te vinden.

2. En het Wmo Platform HiS staat open voor mensen die zich onjuist behandeld voelen en zich hierover via een onafhankelijke instantie willen beklagen.

Kortom, het WMO-Platform HIS is er voor alle vragen, informatie, onzekerheden en onduidelijkheden over de Wmo 2015, de regeling en uitvoering daarvan.
Het Platform is geaccepteerd gesprekspartner van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.
Daarnaast geeft het platform gevraagd en ongevraagd advies aan gebiedscommissie en Stadsbestuur.

Juist nu de Wmo-2015, ingevoerd per 1 januari 2015, meer dan een jaar van kracht is en de mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijker worden, is het Wmo Platform HiS van grote toegevoegde waarde.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over Vraagwijzer, het wijkteam, of het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan kunt u contact opnemen met het Wmo Platform Hillegersberg-Schiebroek:
Bij voorbeeld:
• U weet niet waar u terecht kunt voor huishoudelijke hulp, thuiszorg, woningaanpassing of hulp bij problematische schulden.
• U bent niet goed geholpen toen u belde of mailde.
• De instantie waar u mee te maken heeft toonde geen begrip voor uw probleem.
• De instantie waar u mee te maken heeft zich houdt zich niet aan de afspraken die u met u gemaakt zijn.
• De instantie waar u mee te maken heeft toonde tijdens het gesprek geen respect voor uw probleem of mening.
• Er wordt niet adequaat gewerkt aan de oplossing van uw probleem.
• De instantie waar u mee te maken heeft houdt u op niet de hoogte van de stand van zaken.
• De hulp die u nodig heeft was niet op tijd geregeld.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u vanaf 14 september 2016 om de twee weken terecht op de woensdag, tussen 10.00 en 11.00 uur.

Bezoekadres: Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam (ma-vr van 9:00 tot 12:00 uur aan de balie van de Wijkwinkel 110 Morgen; uw contactgegevens worden dan doorgegeven aan iemand van het Wmo Platform, die vervolgens contact met u opneemt)
Telefoon: 010-418 86 90 (ma-vr van 9:00 tot 12:00 uur; uw contactgegevens worden dan doorgegeven aan iemand van het Wmo Platform, die vervolgens contact met u opneemt.)
E-mail: info@wmoplatformhis.nl


Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die op 1 januari 2015 is ingegaan, worden de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van de nodige hulp en ondersteuning aan mensen die anders niet thuis zouden kunnen blijven wonen of niet zouden kunnen deelnemen aan de samenleving.

Inmiddels hebben de gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam, de verordening opgesteld waarin staat hoe de Wmo in hun gemeente wordt uitgevoerd.
In elke gemeente kan de uitvoering van de Wmo dus net iets anders zijn.
De gemeente, dicht bij de mensen, kan de behoeften en de zorgvraag van zijn burgers beter beoordelen en op die manier maatwerk leveren, is het idee.
Bekijk, om een indruk te krijgen van hoe het gaat worden, dit filmpje: